Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy od roku 2000

25. 2. 2010

Zásahy SDH od roku 2000:

21. Července 2000 - požár stáje na koně a přístřešku sena
Jednalo se o požár rozestavěné stáje pro koně s půdním prostorem a přístřešku sena v domě místních občanů, čp. 58. Průzkumem bylo zjištěno, že požárem je zasažena část střešní konstrukce a půdního prostoru, ve kterém bylo uskladněno seno. Kůň byl majitelem nemovitosti vyveden do bezpečí před zásahem hasičů. Naše jednotka požár ve velice krátké době lokalizovala a poté společně s jednotkou HZS požár likvidovala. Vyšetřovatelem HZS byla stanovena příčina vzniku požáru:
nedodržení bezpečnostních předpisů při práci s otevřeným ohněm (svařování hydroizolační lepenky).

3. Září 2004 - požár osobního automobilu tov. zn. Škoda 105
Jednalo se o požár osobního automobilu, kdekterému došlo v motorovém prostoru vozidla. Automobil projížděl obcí Jedomělice ve směru Hvězda › Pozdeň. Požár byl řidičem vozidla zpozorován na okraji obce (nad místním fotbalovým hřištěm). Naše jednotka požár lokalizovala pomocí tří ručních přenosných hasicích přístrojů a poté společně s přivolanou jednotkou HZS požár likvidovala. Vyšetřovatelem HZS byla stanovena příčina vzniku požáru:
technická závada na palivovém systému vozidla (uvolnění a následné vypadnutí přívodní palivové hadičky do karburátoru).

3. Července 2005 – požár zemědělského objektu, stodoly
Jednalo se o požár stodoly, která je součástí rodinného domu, čp. 6. Průzkumem bylo zjištěno, že je požárem zasažena vnitřní část stodoly, a to v prostoru za vchodovými dveřmi, kde hořelo uskladněné dřevo, domovní odpad a plastové části z rozebraného vozidla. Naše jednotka požár ve velice krátké době lokalizovala a poté společně s přivolanou jednotkou HZS požár likvidovala. Poté naše jednotka prováděla vyklizení požárem zasaženého prostoru a následný dohled po dobu 4 hod. Vyšetřovatelem HZS byla stanovena příčina vzniku požáru: nedodržení bezpečné odstupové vzdálenosti hořlavých materiálů od lokálního topidla.

27. Ledna 2006 – požár zemědělského objektu, stodoly
Jednalo se o požár stodoly, na pozemku rodinného domu místní občanky, ve které byl zaparkován osobní automobil tov. zn. Škoda 105. Průzkumem bylo zjištěno, že požár je již v plném rozsahu hoření a celá stodola, včetně střešní konstrukce je zasažena požárem. Dále hrozilo jeho rozšíření na střechu přilehlého rodinného domu. Naše jednotka z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (velký mráz) nezasahovala, pouze před příjezdem přivolané jednotky HZS vzbudila majitelku domu, vyvedla ji do bezpečí a vytěžila od ní důležité informace k provedení bezpečného zásahu. Po provedení lokalizace požáru naše jednotka pomáhala s odstraňováním a vyklízením požářiště. Vyšetřovatelem HZS byla stanovena příčina vzniku požáru: tepelné samovznícení uhlí (od zaparkovaného nastartovaného osobního vozidla).

Povodně v roce 2002:

Poslední pětileté období, kdy naši zemi postihly těžké, a pro spousty lidí ničivé povodně se prokázalo, že právě hasiči, včetně SDH dokázali pomoci vždy tam, kde to bylo nejvíce potřeba. A jejich pomoc byla vždy na vysoké a profesionální úrovni. Je potěšitelné, že i náš SDH se aktivně po dobu čtyř dnů podílel na likvidaci a odstraňování následků těchto živelných pohrom. Společně s profesionálními hasiči HZS Středočeského kraje – stanice Slaný zasahovali v oblastech Kralupy nad Vltavou, Veltrusy, Zlončice a Dolánky, kde naši členové odpracovali celkem 50 hodin namáhavé, ale určitě záslužné práce, kterou obyvatelé postižených oblastí velice ocenili.

Stejně jako spousty jiných obcí a spolků v Čechách i náš SDH uspořádal v místní zbrojnici veřejnou sbírku mezi občany, určenou nejvíce postiženým oblastem povodní. Po dohodě s krizovým centrem byla tato sbírka odvezena a předána do rukou starostky obce České Kopisty, okr. Litoměřice.